– Leto izdelave: 2018

– Vrsta gradnje: klasična gradnja

– Etažnost: P+M, delno P

 

– Dimenzije objekta:

    P 11,00m+1,00m x 10,00m+1,50 m

    M 12,00m x 10,00m

 

– Neto površina objekta:

    Pritličje: 95,70 m2

    Mansarda: 95,25 m2

    Skupaj: 190,95 m2