– Leto izdelave: 2018

– Vrsta gradnje: klasična gradnja

– Etažnost: P+M

 – Dimenzije objekta:

P 11,50m x 9,00m

M 11,50m x 9,00m

 – Neto površina objekta:

Pritličje: 81,70 m2

Mansarda: 80,40 m2

Skupaj: 162,10 m2