– Leto izdelave: 2017

– Vrsta gradnje: klasična gradnja

– Etažnost: K+P

– Dimenzije objekta:

P 12,00m x 15,00m

M  9,00m x 15,00m

– Neto površina objekta:

Klet: 106,40 m2

Pritličje: 106,00 m2

Skupaj: 212,40 m2