– Leto izdelave: 2017

– Vrsta gradnje: klasična gradnja

– Etažnost: P+M

– Dimenzije objekta:

P 12,60m x 8,00m

M 11,00m x 8,00m

 – Neto površina objekta:

Pritličje: 72,30 m2

Mansarda: 67,40 m2

Skupaj: 139,70 m2