– Leto izdelave: 2017

– Vrsta gradnje: klasična gradnja

– Etažnost: P+M

– Dimenzije objekta:

P 18,50m x 11,00m

M 12,50m x 9,50m

 – Neto površina objekta:

Pritličje: 125,50 m2

Mansarda: 79,25 m2

Skupaj: 204,75 m2