– Leto izdelave: 2017

– Vrsta gradnje: klasična gradnja

– Etažnost: K+P+M

– Dimenzije objekta:

K    13,70m x 7,21m

P    10,20m x 8,10m

M    10,20m x 8,10m

 – Neto površina objekta:

Klet: 78,40m2

Pritličje: 63,45m2

Mansarda: 62,50m2

Skupaj: 204,35m2