– Leto izdelave: 2016

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P+M

– Dimenzije objekta: 
            P 14,50m x 9,00m
            M 14,50m x 9,00m

– Neto površina objekta:

Pritličje: 97,20 m2

Mansarda: 97,90 m2

Skupaj: 195,10 m2