– Leto izdelave: 2016

– Vrsta gradnje: klasična gradnja

– Etažnost: P+N

– Dimenzije objekta:

P 10,80m x 11,40m

M 10,80m x 11,40m

– Neto površina objekta:

Pritličje: 84,45 m2

Mansarda: 82,80 m2

Skupaj: 167,25 m2