– Leto izdelave: 2016

– Vrsta gradnje: klasična gradnja

– Etažnost: P+M

 – Dimenzije objekta: 
        P 11,90m x 10,00m + 7,50m x 6,40m
        M 11,90m x 10,00m

 – Neto površina objekta: 

Pritličje: 126,85 m2

Mansarda: 87,40 m2

Skupaj: 214,25 m2