– Leto izdelave: 2015

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
            P 18,45m x 10,00m
            M 16,05m x 10,00m 

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 137,70m2
           Mansarda: 127,00m2

           Skupaj: 264,70m2