– Leto izdelave: 2015

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
            P 11,00m x 9,00m
            M 11,00m x 9,00m 

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 77,25m2
           Mansarda: 76,20m2

           Skupaj: 153,45m2