– Leto izdelave: 2015

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
            P 16,00m x 10,00m
            M 12,25m x 11,00m 

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 123,40m2
           Mansarda: 93,00m2

           Skupaj: 216,40m2