– Leto izdelave: 2015

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
            P 12,00m x 11,50m
            M 12,00m x 9,50m 

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 93,00m2
           Mansarda: 90,30m2

           Skupaj: 183,30m2