– Leto izdelave: 2013

– Vrsta gradnje: montažna gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 10,00m x 8,00m 
           M 10,00m x 8,00m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 68,80m2
           Mansarda: 39,60m2

           Skupaj: 108,40m2