– Leto izdelave: 2015

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
            P 11,00m x 9,50m
            M 10,50m x 9,50m 

– Neto površina objekta: 
            Pritličje: 79,70m2
            Mansarda: 79,70m2

            Skupaj: 159,40m2