– Leto izdelave: 2014

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
            P 12,00m x 10,00m
            M 12,00m x 10,00m 

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 97,70m2
           Mansarda: 95,75m2

           Skupaj: 193,45m2