– Leto izgradnje: 2014

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 11,00m x 9,00m 
           M 11,00m x 9,00m

– Neto površina objekta: 
            Pritličje: 76,50m2
           Mansarda: 66,60m2

           Skupaj: 143,1m2