– Leto izgradnje: 2014

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 18,50m x 9,30m 
           M 10,50m x 9,80m

– Neto površina objekta: 
            Pritličje: 111,45m2
           Mansarda: 78,55m2

           Skupaj: 190m2