– Leto izgradnje: 2014

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 17,20m x 15,50m 
           M 10,20m x 12,50m

– Neto površina objekta: 
            Pritličje: 144,25m2
           Mansarda: 91,65m2

           Skupaj: 235,9m2