– Leto izgradnje: 2014

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 16,50m x 8,50m 
           M 16,50m x 8,50m

– Neto površina objekta: 
            Pritličje: 88,45m2
           Mansarda: 75,15m2

           Skupaj: 163,6m2