– Leto izgradnje: 2014

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 8,00m x 10,00m 
           M 8,00m x 10,00m

– Neto površina objekta: 
            Pritličje: 58,20m2
           Mansarda: 61,35m2

           Skupaj: 119,55m2