– Leto izgradnje: 2014

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 13,40m x 10,40m 
           M 13,40m x 8,80m

– Neto površina objekta: 
            Pritličje: 99,95m2
           Mansarda: 98,15m2

           Skupaj: 198,1m2