– Leto izgradnje: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 11,00m x 9,50m 
           M 11,00m x 9,50m

– Neto površina objekta: 
            Pritličje: 75,55m2
           Mansarda: 76,30m2

           Skupaj: 151,85m2