– Leto izgradnje: 2014

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 22,90m x 12,86m 
           M 14,60m x 10,15m

– Neto površina objekta: 
            Pritličje: 153,20m2
           Mansarda: 99,15m2

           Skupaj: 252,35m 2