– Leto izdelave: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 14,50m x 10,00m 
           M 14,50m x 9,90m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 110,75m2
           Mansarda: 81,35m2

           Skupaj: 192,10m