– Leto izdelave: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 12,30m x 15,30m 
           M 12,30m x 15,30m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 112,85m2
           Mansarda: 112,85m2

           Skupaj: 225,70m