– Leto izgradnje: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 26,70m x 12,50m 
           M 26,70m x 12,50m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 197,35m2
           Mansarda: 118,60m2

           Skupaj: 315,95m2