– Leto izgradbe: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta: 
           K 11,96m x 8,96m
           P 12,00m x 11,00m 
           M 12,00m x 11,00m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 82,75m2
           Pritličje: 94,40m2
           Mansarda: 91,15m2

           Skupaj: 268,3m2