– Leto izgradnje: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 10,60m x 8,50m 
           M  10,60m x 8,50m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 67,50m2
           Mansarda: 66,60m2

           Skupaj: 134,1m2