– Leto izgradnje: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 10,10m x 9,00m 
           M 10,10m x 9,00m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 64,30m2
           Mansarda: 64,15m2

           Skupaj: 128,45m2