– Leto izgradnje: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 13,50m x 14,06m 
           M 13,50m x 12,00m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 124,25m2
           Mansarda: 65,50m2

           Skupaj: 189,75m2