– Leto izgradnje: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta: 
           K 10,00m x 7,20m
           P 10,00m x 8,00m 
           M 10,00m x 8,00m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 50,35m2
           Pritličje: 58,00m2
           Mansarda: 60,65m2

           Skupaj: 169,00m2