– Leto izgradnje: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 11,00m x 11,60m 
           M 11,00m x 11,60m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 86,95m2
           Mansarda: 93,50m2

           Skupaj: 180,45m