– Leto izgradnje: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 12,50m x 9,40m 
           M 12,90m x 10,60m

– Neto površina objekta: 
            Pritličje: 80,30m2
           Mansarda: 84,80m2

           Skupaj: 165,10m