– Leto izgradnje: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 10,00m x 18,20m 
           M 10,00m x 18,20m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 98,25m2
           Mansarda: 100,80m2

           Skupaj: 199,05m