– Leto izdelave: 2012

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost:  P + M

– Dimenzije objekta: 
            P 17,50m x 10,20m
            M 17,50m x 10,20m 

– Neto površina objekta: 
             Pritličje: 114,75m2
             Mansarda: 128,70m2

             Skupaj: 243,45m2