– Leto izgradnje: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta: 
           K 11,85m x 9,35m
           P 12,00m x 9,50m 
           M 12,00m x 9,50m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 72,65m2
           Pritličje: 73,40m2
           Mansarda: 78,80m2

           Skupaj: 224,85m