– Leto izgradnje: 2013

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta: 
           K 16,00m x 9,80m 
           P 16,00m x 11,00m 
           M 16,00m x 11,00m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 105,95m2
           Pritličje: 143,30m2
           Mansarda: 119,45m2

           Skupaj: 368,70m