– Leto izgradnje: 2012

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 20,86m x 21,15m 
           M 12,60m x 12,00m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 223,55m2
           Mansarda: 100,05m2

           Skupaj: 323,60m