– Leto izgradnje: 2012

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 14,10m x 11,00m 
           M 14,00m x 11,00m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 105,50m2
           Mansarda: 113,45m2

           Skupaj: 218,95m2