– Leto izgradnje: 2012

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta: 
           K 13,91m x 8,91m
             + 5,91m x 5,82m
           P 14,00m x 10,00m 
           M 14,00m x 10,00m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 123,45m2            
           Pritličje: 100,50m2
           Mansarda: 95,00m2

           Skupaj: 318,95m2