– Leto izdelave: 2012

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta: 
           K 15,82m x 8,82m            
           P 14,00m x 10,70m 
           M 14,00m x 9,00m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 101,90m2           
           Pritličje: 89,50m2
           Mansarda: 92,80m2

           Skupaj: 284,20m2