– Leto izdelave: 2012

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P

– Dimenzije objekta: 
           K 12.00m x 9,90m 
           P 12,00m x 10,00m 

– Neto površina objekta: 
           Klet: 94,55m2
           Pritličje: 85,65m2  
           Skupaj: 180,20m2