– Leto izdelave: 2012

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P

– Dimenzije objekta: 
           K 15.00m x 9,00m 
           P 15,00m x 9,00m 

– Neto površina objekta: 
           Klet: 91,85m2
           Pritličje: 96,00m2  
           Skupaj: 187,85m2