– Leto izdelave: 2011

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta: 
           K 9,02m x 9,82m            
           P 9,20m x 10,00m 
           M 9,20m x 10,00m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 68,55m2            
           Pritličje: 68,05m2
           Mansarda: 66,30m2

           Skupaj: 202,90m2