– Leto izdelave: 2012

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta: 
           K 11.80m x 7,90m 
           P 12,00m x 10,00m 
           M 12,00m x 9,00m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 70,70m2
           Pritličje: 85,95m2  
           Mansarda: 84,40m2
           Skupaj: 241,05m2