– Leto izdelave: 2012

– Vrsta gradnje: montažna gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta: 
           K 11.60m x 7,40m
           P 11,70m x 8,00m
           M 11,70m x 8,45m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 70,95m2 
           Pritličje: 67,70m2 
           Mansarda: 72,20m2
           Skupaj: 210,85m2