– Leto izdelave: 2012

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 17.70m x 9,50m
           M 12,00m x 9.50m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 121,50m2
           Mansarda: 92,30m2
           Skupaj: 213,80m2