– Leto izdelave: 2011

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: P + M

– Dimenzije objekta: 
           P 9.50m x 11.00m
           M 9.50m x 11.00m

– Neto površina objekta: 
           Pritličje: 82.75m2
           Mansarda: 81.50m2
           Skupaj: 164.25m2