– Leto izdelave: 2011

– Vrsta gradnje: klasična gradnja
– Etažnost: K + P + M

– Dimenzije objekta: 
           K 9.10m x 11.90m
           P 9.90m x 11.90m
           M 9.90m x 11.90m

– Neto površina objekta: 
           Klet: 84.35m2
           Pritličje: 91.25m2
           Mansarda: 87.75m2
           Skupaj: 263.35m2